Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης - Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19-Πληροφορικής - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνω για δύο εκδηλώσεις Πληροφορικής

Α) Θεσμός Καλές Πρακτικές Πληροφορικής (μαθητών - καθηγητών)

Στην κατεύθυνση ανάδειξης της Πληροφορικής, δημιουργήθηκε εκδήλωση με σκοπό την καθιέρωση ετήσιου θεσμού:

α) ανάδειξης του έργου των Μαθητών - Πληροφορικών και

β) αλληλοενημέρωσής για καλές πρακτικές,

με βασικό χαρακτηριστικό, ότι εντάσσεται στις εκδηλώσεις που δεικνύουν ευκρινώς στον κλάδο Πληροφορικής, καθώς επίσης ότι είναι εύκολα εφαρμόσιμη.

Η δράση αυτή έχει σκοπό την καθιέρωση θεσμού παρουσίασης Καλών Πρακτικών Πληροφορικής τάξης από μαθητές (μέρος Ι) και Καθηγητές Πληροφορικής(μέρος ΙΙ). Στοχεύει στην ενίσχυση/ανταμοιβή μαθητών σε σχέση με τη δουλειά τους σε μαθήματα Πληροφορικής όσο και την ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών, προτάσεων, διδακτικού υλικού και μεθοδολογιών με ρεαλισμό και δυνατότητα εφαρμογής στη φυσιολογική τάξη. Δεν αποτελεί διαγωνισμό ούτε θεσμό Αριστείας και δεν συμπεριλαμβάνονται στο ενδιαφέρον της Ημερίδας θεωρητικές εργασίες ή ιδέες μη εφαρμοσμένες σε τάξη που κάλλιστα αποτελούν προτάσεις για επιστημονικό συνέδριο.

Η εκδήλωση γίνεται την Τρίτη, 28/4/2015 στην Α' Δ/νση Αθήνας και προσκαλώ (ΣχΣ, Υπ./Τεχν ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και συνάδελφους Πληροφορικής) να παραβρεθείτε (ειδικά στο β' μέρος που έχει προβλεφθεί η συμμετοχή πέραν της Α' Αθήνας) και να συζητήσουμε τα της διδακτικής κλπ του κλάδου μας. Θα είναι μια κομβική συνάντηση ανταλλαγής ιδεών (τουλάχιστον στην ευρύτερη Αττική).

Στοιχεία εκδήλωσης (Έγγραφο με τον τρόπο εφαρμογής, Πρόγραμμα, κλπ) στη διεύθυνση www.belesiotis.gr  ... Δ/μια ... Ανακοινώσεις.Β) 7th Conference on Informatics in Education 2015 (7th CIE2015)

Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Το 7th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση διοργανώνεται φέτος από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ΕΠΥ και εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. To συνέδριο καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης –Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και την μη τυπική εκπαίδευση.

Θα λάβει χώρα στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς,  9-11 Οκτωβρίου 2015.

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα περιληφθούν και φέτος στα πρακτικά που θα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ θα υπάρξουν κεντρικές ομιλίες, εργαστηριακές συνεδρίες και συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες και τη διαδικασία υποβολής άρθρων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου    ( http://di.ionio.gr/cie )

Ιστορικό συνεδρίου: (WIE2009: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα), (WIE2010: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη), (CIE2011, CIE2012, CIE2013: Πανεπιστήμιο Πειραιώς), (CIE2014: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα), (2015: Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

                                             Παρακαλώ για τη διάδοσή τους

Σας ευχαριστώ

Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης

vbelesiotis@sch.gr,  www.belesiotis.gr

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19-Πληροφορικής
       Περ/κής Δ/νσης ΠΕ&ΔΕ Αττικής
            Περιοχή ευθύνης και έδρα:

Δ/νση ΔΕ Α' Αθήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: