Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Ανακοίνωση Διαδικτυακού Μαθήματος etwinning - Απρ 2016

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών μαθημάτων της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) για το eTwinning θα υλοποιηθεί το διαδικτυακό μάθημα «Κριτήρια ποιότητας για ένα επιτυχημένο eTwinning έργο» εντάσσεται

Το εν λόγω διαδικτυακό μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υλοποιούν φέτος έργο eTwinning και δεν έχουν παρακολουθήσει την Εκδήλωση Μάθησης (Learning Event): «Quality Label Criteria: How to achieve them»,που πραγματοποιήθηκε από τις  24/3-7/4/2014.
Στο μάθημα αυτό οι εκπαιδευτικοί:
·         Θα ενημερωθούν για τα 6 κριτήρια ποιότητας σε ένα έργο eTwinning
·         Θα λάβουν χρήσιμες πληροφορίες για να βελτιώσουν την ποιότητα των έργων τους
·         Θα λάβουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, που στόχο έχουν την καλύτερη κατανόηση των κριτηρίων
 Χρονοδιάγραμμα μαθήματος

Ενότητα 1: Εισαγωγή - Καλωσόρισμα (4-5 Απριλίου)

Ενότητα 2:  Παιδαγωγική Καινοτομία (6-8 Απριλίου)

Ενότητα 3: Ενσωμάτωση στη Διδακτέα Ύλη (9-11 Απριλίου)

Ενότητα 4: Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ σχολείων-συνεργατών (12-14 Απριλίου)

Ενότητα 5: Συνεργασία μεταξύ των σχολείων-συνεργατών (15-17 Απριλίου)

Ενότητα 6: Χρήση της τεχνολογίας (18-20 Απριλίου)

Ενότητα 7: Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση (21-23 Απριλίου)

Ενότητα 8: Κλείσιμο Μαθήματος (24-25 Απριλίου)

Επιμορφώτρια: Ειρήνη Πατεράκη, Med, μέλος της ΕΥΥ eTwinning

 Το μάθημα θα διαρκέσει 22 μέρες και η επιτυχής παρακολούθησή του (συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του μαθήματος) θα οδηγήσει σε πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης εξ ‘ αποστάσεως σεμιναρίου 20 ωρών.
Οι θέσεις εκπαιδευόμενων είναι 100 και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακολούθησης σεμιναρίου http://www.etwinning.gr/survey/index.php/558384/lang-el

Δεν υπάρχουν σχόλια: