Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Σ.Ε.Π.Φ. - Ισολογισμός Ταμείου - 28 Νοε 2016

Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2015 : 630,39 €
Έσοδα από 1/1 έως 28/11/2016 : 340,03 €
Έξοδα από 1/1 έως 28/11/2016 : 125,40 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 28/11/2016 : 845,02 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: