Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Π.Ε.ΚΑ.Π. - 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής - Αθήνα, 4-6 Μαΐου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Δεν υπάρχουν σχόλια: