Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Σ.Ε.Π.Φ. - Ισολογισμός Ταμείου - 9 Φεβρ 2015

Υπόλοιπο 31/12/2014 : 460,83 €
Έσοδα μέσα στο 2015 : 120,00 €
Έξοδα μέσα στο 2015 :  50,00 €
Υπόλοιπο 09/02/2015 : 530,83 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: