Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Σ.Ε.Π.Φ. - Ισολογισμός Ταμείου - 29 Οκτ 2015

Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2014 : 460,83 €
Έσοδα από 1/1 έως 29/10/2015 : 220,03 €
Έξοδα από 1/1 έως 29/10/2015 :  65,00 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 29/10/2015 : 615,86 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: