Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής - Ναύπλιο, 15 έως 17 Απριλίου 2016

Σας γνωστοποιούμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου διοργανώνουν το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα: «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ρόλος και Εφαρμογές».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Απριλίου 2016 στο Ναύπλιο και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:


1)       Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ19-20
2)       Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης, κλάδου ΠΕ 19-20
3)       Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
4)       Οι Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ
5)       Οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ
6)       Τέσσερεις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 19-20, ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης.
Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα επιλεγούν, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7)       Τέσσερεις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 19-20, ανά Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης.
Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα επιλεγούν, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
8)       Εννέα (09) μέλη της κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
α/α
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1.               
ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
2.               
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
3.               
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
4.               
ΤΕΡΠΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5.               
ΒΑÏΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6.               
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
7.               
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8.               
ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
9.               
ΞΥΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Η συμμετοχή και μετακίνηση των ανωτέρω θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
Για τη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο Συνέδριο ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με τις με αρ πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (Β΄ 2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-04-2013 (Β΄ 1186) Υ.Α. συμπλήρωσης – τροποποίησης των αρμοδιοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://synedrio.pekap.gr (e-mail: synedrio@pekap.gr) .

Δεν υπάρχουν σχόλια: