Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής - Χαλκιδα, 5 έως 7 Μαΐου 2017

Σας γνωστοποιούμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π. Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας διοργανώνουν το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα: «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Μαΐου 2017 στη Χαλκίδα και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:
1) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ19-20
2) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης, κλάδου ΠΕ 19-20
3) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
4) Οι Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ
5) Οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ
6) Τέσσερεις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 19-20, ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης.
Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα επιλεγούν, εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7) Τέσσερεις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 19-20, ανά Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης.
 Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα επιλεγούν, εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
8) Εννέα (09) μέλη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
α/α ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1. ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
2. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
3. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
4. ΤΕΡΠΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5.ΒΑÏΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
7. ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8. ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
9. ΞΥΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Η συμμετοχή και μετακίνηση των ανωτέρω θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
Για τη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο Συνέδριο ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με τις με αρ πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (Β΄ 2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-04-2013 (Β΄ 1186) Υ.Α. συμπλήρωσης – τροποποίησης των αρμοδιοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
ιστοσελίδα http://synedrio.pekap.gr (e-mail: synedrio@pekap.gr) .
nikos.skikos@gmail.com
synedrio@pekap.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: