Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Σ.Ε.Π.Φ. - Ισολογισμός Ταμείου - 1 Ιαν 2017

Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2016 : 630,39 €
Έσοδα από 1/1 έως 31/12/2016 : 340,06 €
Έξοδα από 1/1 έως 31/12/2016 : 125,40 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2017 : 845,05 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: