Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Σ.Ε.Π.Φ. - Ισολογισμός Ταμείου - 1 Ιαν 2018

Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2017   : 845,05 €
Έσοδα από 01/01 έως 31/12/2017 : 180,06 €
Έξοδα από 01/01 έως 31/12/2017 : 139,30 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2018   : 885,81 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: