Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Σ.Ε.Π.Φ. - Ισολογισμός Ταμείου - 30 Ιαν 2018

Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2018   : 885,81 €
Έσοδα από 01/01 έως 30/01/2018 : 150,00 €
Έξοδα από 01/01 έως 30/01/2018 :  80,00 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 30/01/2018   : 955,81 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: