Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Πρόγραμμα επαγγελματική κατάρτισης μέσω e-learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου - «Θεωρία, Τεχνολογία και Εφαρμογές της Ψηφιακής Αφήγησης»

Πρόγραμμα επαγγελματική κατάρτισης μέσω e-learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου : «Θεωρία, Τεχνολογία και Εφαρμογές της Ψηφιακής Αφήγησης»
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «δια βίου Μάθηση» (http://e-epimorfosi.aegean.gr), ανακοινώνει νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως, επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο: «Θεωρία, Τεχνολογία και Εφαρμογές της Ψηφιακής Αφήγησης».
Oι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν την ικανότητα να δημιουργούν και να δημοσιεύουν αποτελεσματικές ψηφιακές αφηγήσεις για εφαρμογές στον χώρο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της επικοινωνίας, της πολιτικής, των δημοσίων σχέσεων, της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο διάστημα 6/10/2014-15/2/2015. Η παρακολούθηση παρέχει αναγνωρισμένα πιστοποιητικά και αποδίδει πιστωτικές μονάδες ECVET. Περισσότερα στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό δελτίο ή στον δικτυακό τόπο του προγράμματος: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=83723

Δεν υπάρχουν σχόλια: