Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Χρήση του e-mail: Καλές συνήθειες και πρακτικές στην ηλεκτρονική αλληλογραφία

Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες, φίλοι εκπαιδευτικοί
Με το μήνυμα μας αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ορισμένα σημεία και να προτείνουμε κάποιες συνηθισμένες πρακτικές για την  καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail).
Κατά την αποστολή μηνυμάτων e-mail καλό θα είναι να προσέχουμε τα πιο κάτω σημεία:

• Το θέμα να είναι σύντομο και όχι αόριστο:

Τα μηνύματα μας θα πρέπει να μην αποστέλλονται χωρίς θέμα. Συνιστούμε να συμπληρώνετε με προσοχή το θέμα στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να είστε πιο συγκεκριμένοι ως προς το περιεχόμενο των μηνυμάτων και των συνημμένων αρχείων (π.χ. ενημέρωση, πίνακες μορίων, κ.τ.λ.) .

•  Προσθήκη Ηλεκτρονικής Υπογραφής από τον Αποστολέα:

Είναι καλό στο τέλος του μηνύματος  να ακολουθεί μια ηλεκτρονική υπογραφή με το όνομα, την υπηρεσία, το
e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ του αποστολέα. Αυτό είναι απαραίτητο ειδικά για την αποστολή μέσω των λιστών, όπου δεν υπάρχει η διεύθυνση του αποστολέα λόγω απόκρυψης από το λογισμικό της λίστας.

•  Χρήση του απάντηση σε όλους (reply to All):

Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε προσεκτικά και μόνο όταν πρέπει το « Απάντηση σε όλους» (reply to all). Η λειτουργία αυτή απαντάει όχι μόνο στον αποστολέα αλλά και σε όλους τους παραλήπτες.  Αν μάλιστα ο παραλήπτης είναι λίστα (πχ dide@sch.gr), τότε την απάντηση σας θα την παραλάβουν και όλα τα μέλη της λίστας. 

•  Προσοχή στην σωστή αναγραφή της διεύθυνσης του παραλήπτη.

Πολλές φορές αντί για την αποστολή σε μία διεύθυνση πχ dide@koz.sch.gr στέλνετε το μήνυμα σας στην dide@sch.gr η οποία είναι λίστα με μέλη όλες τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας της Χώρας. Υπενθυμίζουμε ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dide@sch.gr, dipe@sch.grpde@sch.gr, plinet@sch.gr είναι  λίστες με παραλήπτες όλες τις  Διευθύνσεις , Περιφερειακές διευθύνσεις, υπεύθυνους ΠΛΗΝΕΤ όλης  της Χώρας.
Επομένως όταν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε κάποια Διεύθυνση ή Γραφείο ΔΕ ή ΠΕ της περιοχής σας, προσοχή να μην το στέλνετε στη λίστα αλλά στη διεύθυνση, ΠΔΕ ή υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ  που επιθυμείτε. Για παράδειγμα dide@pel.sch.gr αν πρόκειται για την Δευτεροβάθμια Διεύθυνση της Πέλλας και όχι απλά  dide@sch.gr.

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε όπως και για τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας.

Με εκτίμηση

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο   Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο   Δ Ι Κ Τ Υ Ο
------------------------------------------------------------
Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk
Τηλέφωνο  (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81
Υποβολή αιτημάτων και αναφορών :  http://helpdesk.sch.gr
e-mail:  info@sch.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: