Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

[etwinning_letter] Τα κριτήρια και η φόρμα υποβολής για Ετικέτες Ποιότητας άλλαξαν!

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) αξιολογεί τις αιτήσεις των σχολείων για την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας. Η αίτηση γίνεται μέσω του eTwinning desktop σας- περιοχή έργα. Μόλις η αίτηση γίνει αποδεκτή ή απορριφθεί, θα σας σταλεί σχετική ειδοποίηση με e-mail και στο dektop σας.

Προκειμένου η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης να χορηγήσει την Ετικέτα Ποιότητας σε ένα έργο πρέπει να πληρούνται 5 προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:
1.       Το έργο πρέπει να έχει κοινούς στόχους και σχέδιο.
2.       Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ή να βρίσκεται στο τελευταίο στάδιό του.
3.       Ο εκπαιδευτικός, που υποβάλλει την αίτηση, πρέπει να έχει συνεισφέρει σημαντικά στο έργο.
4.       Πρέπει να εμφανίζεται ένας ορισμένος βαθμός συνεργασίας.
5.       Τα αποτελέσματα του έργου πρέπει να είναι εμφανή. 

Στην αίτηση υπάρχει η επιλογή " Επιτρέπω στην ΕΥΥ να δει το TwinSpace που σχετίζεται με αυτό το έργο " ώστε να έχουμε πρόσβαση στο Twinspace σας, σε περίπτωση που δεν το έχετε δημόσιο. Επίσης υπάρχει πεδίο ώστε να συμπεριλάβετε όλους τους συνδέσμους σας σε οποιοδήποτε online αποτέλεσμα του έργου σας, όπως ιστοσελίδα, δημόσιο TwinSpace, ηχητικά ή βίντεο κλιπ, κ.λπ.
Εφόσον πληρούνται αυτές οι 5 προϋποθέσεις, το έργο αξιολογείται βάσει των έξι κριτηρίων που απαιτούνται. Τα νέα κριτήρια αξιολόγησης έχουν σχέση με τους ακόλουθους τομείς:

1.Παιδαγωγική Καινοτομία
Περιγράψτε τις διάφορες παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήσατε με τους μαθητές σας κατά τη διεξαγωγή του έργου. (Παραδείγματα, μικρή ομαδική εργασία, ανεξάρτητη έρευνα των μαθητών, κ.λπ.) Αν οι μαθητές σας είναι μικρής ηλικίας, περιγράψτε τις μεθόδους που χρησιμοποιήσατε για να προκαλέσετε το ενδιαφέρον τους για το έργο.

2.Ενσωμάτωση στη Διδακτέα ύλη
Περιγράψτε (σε βήματα) πώς προσπαθήσατε να ενσωματώσετε το έργο στην ισχύουσα διδακτέα ύλη.
Ποιες δεξιότητες επιδιώξατε να αναπτύξουν οι μαθητές σας κατά τη διεξαγωγή του έργου; 
Περιγράψτε πώς εργάστηκαν οι μαθητές για το έργο

3.Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ σχολείων συνεργατών
Πώς οργανώσατε την επικοινωνία με τους συνεργάτες σας;
Ποιες δραστηριότητες επικοινωνίας σχεδιάσατε για ή μαζί με τους μαθητές σας για την ανταλλαγή της εργασίας κάθε τάξης σχετικά με τα θέματα του έργου;

4.Συνεργασία μεταξύ των σχολείων-συνεργατών
Οι συλλογικές δραστηριότητες εκτείνονται πέρα από την επικοινωνία. Περιγράψτε τη διαδικασία της εργασίας αναφέροντας σαφώς τον καταμερισμό της μεταξύ εσάς και του/των συνεργάτη/ών σας. Το σημαντικότερο:
Για ποιες πτυχές του έργου συνεργαστήκατε; 
Σε ποιες δραστηριότητες συνεργάστηκαν οι μαθητές; 
Περιγράψτε πώς επιτεύχθηκαν τα τελικά προϊόντα του έργου από τους μαθητές

5.Χρήση της τεχνολογίας
Περιγράψτε πώς χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία, από τους συνεργάτες σας, εσάς και τους μαθητές, για την περαιτέρω διεξαγωγή του έργου.

6.Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση
Τι αντίκτυπο νομίζετε ότι είχε το έργο στους μαθητές σας και στην εργασία σας ως εκπαιδευτικός;
Πώς ωφελήθηκε το σχολείο σας από τη συμμετοχή του σε αυτό το έργο;
Ποιο θεωρείτε το πιο επιτυχημένο αποτέλεσμα του έργου;

Οι απονομές των Εθνικών Ετικετών Ποιότητας πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνουΚαταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 31/08 κάθε έτους.

Περισσότερα:

Δείτε και στην κεντρική πύλη: http://www.etwinning.net/el/pub/progress/awards/quality_labels.htm


ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning


Δεν υπάρχουν σχόλια: