Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

32η Συνάντηση Εκπαιδευτικών στη Δυτική Μακεδονία σε Θέματα ΤΠΕ - Αετός Φλώρινας, Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

Το Κέντρo ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φλώρινας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας και το Παράρτημα της Π.Ε.ΚΑ.Π. Δυτικής Μακεδονίας συνδιοργανώνουν την 32η Συνάντηση Εκπαιδευτικών στη Δυτική Μακεδονία σε Θέματα ΤΠΕ
(Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών)
 ΘΕΜΑΤΑ 32ης Συνάντησης :
«Χρήση του Διαδραστικού Πίνακα στην Εκπαίδευση» και
«Εισαγωγή και Εφαρμογές στη Γλώσσα Προγραμματισμού Python»
Τόπος Διεξαγωγής : Γυμνάσιο Αετού Δήμου Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας
Τηλ. 2386041256
Ημερομηνία : Κυριακή 22 Μαρτίου 2015
Ώρες : 10:30– 14:00
Σχετική Ιστοσελίδα : http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Meetings/Meetings.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: