Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Σεμινάριο : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - Δευτέρα 20 Δεκ 2010

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010 (9:00-16:30),
Ξενοδοχείο CLASSICAL ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα
Με το σεμινάριο αυτό προφέρουμε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως την δομή κόστους του προϊόντος, καθώς και τα εργαλεία προϋπολογισμού και παρακολούθησής του, που αποτελούν modules (υποσυστήματα) των πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων (ERP). Παράλληλα, παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού των κέντρων κόστους, η αποτίμηση των αποθεμάτων και οι αναφορές απόκλισης κόστους.
Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο στείλτε στο fax 210-6216990 κατάλληλα συμπληρωμένη την παρακάτω δήλωση συμμετοχής.
Εναλλακτικά, επιλέξτε forward, συμπληρώστε και στείλτε την στο aqs@aqs.gr, ή πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά.

Coaching Πωλητών
Σας υπενθυμίζουμε το σεμινάριο Coaching Πωλητών, στις 8 Δεκεμβρίου 2010 (09:00 - 16:30) στο Ξενοδοχείο CLASSICAL ATHENS IMPERIAL, Αθήνα.
H λήξη ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στο ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ είναι στις 2 Δεκεμβρίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: