Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Προς
Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ερευνητές, μελετητές, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας
http://www.epimorfosi.edu.gr
Στο πλαίσιο του Μ.Π.Ε σχεδιάζεται η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων στη διαδικτυακή πύλη του προγράμματος http://www.epimorfosi.edu.gr, με στόχο τη συγκέντρωση και αξιοποίηση σχετικού υλικού που αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.
Για τον σκοπό αυτό καλείται κάθε ενδιαφερόμενος φορέας (ιδίως μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί φορείς, ερευνητές, μελετητές, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος δημιουργός ή δικαιοδόχος συναφούς έργου ο οποίος επιθυμεί να συμβάλει σε αυτήν την προσπάθεια) να υποβάλει έργα λόγου κάθε μορφής (όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, επιστημονικές έρευνες, μελέτες, αξιολογήσεις, άρθρα, δοκίμια, εγχειρίδια, ανακοινώσεις και γενικά κάθε είδους γραπτά κείμενα) που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια και αφορούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης : http://www.epimorfosi.edu.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: